Eskola jangelako proiektua baten beharra

Eskola-jangelako proiektua baten beharra

Haurrek eskolan ematen duten denboraren heren bat eguerdian ematen dute, eta denbora hori bazkariaren eta aisialdiaren artean banatzen da. Ematen dituzten orduen kopuru handi horrek zorroztasunean eta seriotasunean oinarrituta lan egitera behartzen gaitu, haren jarraipena eta ebaluazioa erraztuko duen proiektu landua.

Gure hezkuntza-proiektuak ikastetxeetako jantokien funtzionamendua eta dinamika bideratuko dituen jarraibide bat izan nahi du. Hala ere, proiektu hau ikastetxe bakoitzaren errealitatera egokituko da.

Hezkuntza-erantzukizuna

Garrantzitsua da proiektu hau kontzeptuen ezagutzatik lantzea, baina baita jarreretatik eta ohituretatik ere. Publizitateak ez dio mesederik egiten bizimodu osasungarriari, estereotipoz beteta egon ohi da, eta, azkenean, erosketak egiteko orduan eragiten digu. Landu beharreko beste esparru bat haurren hezkuntza da, hedabideekiko ikuspegi kritikoa lortzeko.

Era berean, ezin dugu ahaztu gaur egun gure haurrak beste kultura batzuekin bizi direla, eta gure eskoletako elikadura-lanak gure lurraldeko ohiturak eta ohiturak berreskuratzera hurbiltzen gaitu, gure euskal kultura beste herrialde eta kultura batzuetara gerturatzen laguntzen baitu.

Jantokiko gure hezitzaileen zeregina funtsezkoa da proiektu globalaren barruan; izan ere, haurrak zaintzeaz eta zerbitzatzeaz harago joan behar dute, eta haien inplikazioarekin, hezitzaile-taldea izango da aldaketaren gidari nagusietako bat; eskolako jantokiaren barruko jardueren bidez, era guztietako jolas-jarduerak sustatu behar dituzte elikadura osasungarrirantz eta ingurumena zaintzera, haurrek jarraibideak, kontzeptuak eta ohiturak eskuratu ahal izan ditzaten.

Jarraitu sareetan:
Facebook

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *